Hippocrates

Hippocrates (Ἱπποκράτης) van Gela, tiran van Gela van 498 tot 491 vC, opvolger van zijn broer Cleander (505-498). H. veroverde tussen 496 en 494 Callipolis, Naxus, Leontini en Zancle. Toen laatstgenoemde stad ca. 493 door kolonisten uit Samos ingenomen werd, sloot hij met dezen een wapenstilstand. Kort daarna versloeg hij de Syracusanen bij de Helorus; door ingrijpen van Corinthe en Corcyra kon Syracuse zijn zelfstandigheid behouden, maar het moest Camarina aan H. afstaan. In het voorjaar van 491 vond H. de dood op een veldtocht tegen de Siculi; hij werd opgevolgd door Gelon.


Lit. Th. Lenschau (PRE 8, 1777v). [Nuchelmans]


Lijst van Namen