Mentor

Mentor (Μέντωρ) van Rhodus, huurlingencommandant uit de 4e eeuw vC. Vanaf ca. 366 vC diende M., samen met zijn jongere broer Memnon, de perzische satraap Artabazus, aanvankelijk aan de zijde van koning Artaxerxes II, later, in de satrapenopstand (353), tegen Artaxerxes III.

Na de vlucht van Artabazus en Memnon naar Macedonië zette M. de opstand voort, maar in 350 werd hij door de koning begenadigd. Nadat hij zich verdienstelijk had gemaakt bij de perzische herovering van het afvallige Egypte, werd hij in 342 belast met het oppercommando in Klein-Azië. Hij verzoende Artabazus en Memnon met de koning en arresteerde Hermias van Atarneus, die een geheim verbond met Philippus II van Macedonië had gesloten. Kort daarna overleed hij.


Lit. U. Kahrstedt (PRE 15, 964v). [Nuchelmans]


Lijst van Namen