Memnon

Memnon (Μέμνων) van Rhodus, huurlingencommandant en veldheer uit de 4e eeuw vC. M. nam met zijn broer Mentor in 353 deel aan de grote satrapenopstand tegen Artaxerxes III, in dienst van de satraap van Dascylium, Artabazus, met wie hij na de mislukking naar Macedonië vluchtte; in 342 keerde hij samen met Artabazus terug in dienst van de perzische koning.

In 336 weerstond M. met succes de aanval die Philippus II van Macedonië door Parmenio op Klein-Azië liet uitvoeren. Toen Alexander de Grote naar Azië overstak (334), wezen de satrapen de door M. aanbevolen strategie van de verschroeide aarde af, maar na de perzische nederlaag bij de Granicus werd hij door Darius III met het opperbevel over geheel Klein-Azië belast. Hij wist de verovering van Milete en Halicarnassus door Alexander een tijd lang tegen te houden en poogde de oorlog te verplaatsen naar Griekenland. M.s plotselinge dood in de zomer van 333 verloste Alexander van de enige werkelijk tegen hem opgewassen tegenstander.


Lit. U. Kahrstedt (PRE 15, 652v).


Lijst van Namen