Statira

Statira (Στάτειρα), naam van drie perzische koninginnen:

(1) Statira, gemalin van Artaxerxes II Mnemon, die koning was van 404 tot 359/358 vC. Ze werd door de koningin-moeder Parysatis gehaat en door deze tijdens een maaltijd vergiftigd.


(2) Statira, zuster en gemalin van Darius III Codomannus, die regeerde van 335 tot 331. Na de slag bij Issus (333 vC) werd zij door de troepen van Alexander de Grote gevangen genomen. Toen ze kort daarop in het kraambed overleed, werd ze op bevel van Alexander op een een koningin passende wijze begraven.


(3) Statira, dochter van Darius III Codomannus. Deze bood in 332 vC na zijn nederlaag bij Issus de gevangen genomen S. aan Alexander de Grote als echtgenote aan, op voorwaarde dat deze zijn expeditie zou staken. Alexander wees aanbod en voorwaarde van de hand, maar huwde S. later in Susa (324 vC) om te kennen te geven dat hij zich als opvolger van de dynastie der Achaemeniden beschouwde. Na Alexanders dood in 323 werd S. naar Babylon gelokt en op instigatie van 's konings andere weduwe Roxane vermoord.


Lit. K. Fiehn (PRE 3A, 2169-2172). [Nuchelmans]


Lijst van Namen