Vardanes

muntVardanes, koning van het parthische rijk van ca. 40 tot 45 of 47 nC, uit de dynastie der Arsaciden. Hij volgde in 39, 40 of 41 zijn vader Artabanus III op, nadat hij zijn stiefbroer Gotarzes II, die zich na Artabanus' dood van de troon meester gemaakt had, op verzoek van een aantal rijksgroten verdreven had. Gotarzes trok zich terug in Hyrcanië, vanwaar hij voortdurende aanvallen in parthisch gebied deed. In 41 kwam een verzoening tot stand tussen V. en Gotarzes; laatstgenoemde mocht als vazalkoning Hyrcanië blijven besturen. Zodoende kreeg V. de handen vrij om de opstandige stad Seleucia aan de Tigris tot overgave te dwingen (43). De vrede met Gotarzes was niet van lange duur. Bij een nieuwe inval van Gotarzes wist V. hem te verslaan, maar niet definitief. In 45 of 47 werd V. tijdens de jacht door samenzweerders vermoord.


Lit. R. Hanslik (PRE 8A, 367-371). - U. Kahrstedt, Artabanos III. und seine Erben (Bern 1950). [Nuchelmans]


Lijst van Namen