Hippodamus

Hippodamus (Ἱππόδαμος) van Milete, beroemde griekse stedebouwkundige uit de 5e eeuw vC. Hij was de grote promotor van het z.g. dambordpatroon in de stedebouw, een systeem van evenwijdige elkaar rechthoekig kruisende straten; dit wordt daarom ook wel het hippodamische stadsplan genoemd. H. was betrokken bij de wederopbouw van Milete (479vv) (zie hiernaast), ontwierp de plannen voor de bouw van de atheense havenstad Piraeus en nam als bouwmeester deel aan de stichting van Thurii in Zuid-Italië (445/444 vC); volgens Strabo (14, 654) ontwierp hij 37 jaar later nog het stadsplan van Rhodus (408 vC). Vrijwel alle na 400 vC gestichte of herbouwde steden werden volgens de beginselen van H. aangelegd.

Volgens Aristoteles (Politica 1267 b 37vv) hield H. zich ook bezig met staatkundige theorieën: hij zou de taak van de strafwet hebben willen beperken tot bescherming van de burgers tegen belediging, beschadiging en doodslag.


Lit. E. Fabricius (PRE 8, 1731-1734). F. Castagnoli (EAA 4, 183v). - A. von Gerkan, Griechische Städteanlagen (Berlin/ Leipzig 1924) 42-61. R. Martin, Recherches sur l'agora grecque (Paris 1951) 346-371. F. Castagnoli, Ippodamo di Mileto e l'urbanistica a pianta ortogonale (Rome 1956). [Nuchelmans]


Lijst van Namen