Thurii

kaartmuntThurii (Θούριοι), griekse stad in Zuid-Italië, gelegen aan de westzijde van de Golf van Tarente. Op initiatief van Athene werd in 444 vC onder leiding van de stichters Lampon en Xenocritus de panhelleense kolonie. T. gesticht op de plaats waar het in 510 verwoeste Sybaris had gelegen. Al dadelijk rezen er conflicten met de vroegere bewoners van Sybaris en met Tarente, dat in 432 als voorpost de kolonie Heraclea stichtte. Een nieuw gevaar ontstond ca. 420 vC door de invallen van de Lucaniërs en de Bruttiërs, die de stad steeds opnieuw bedreigden. In de oorlogen van Pyrrhus en Hannibal (3e eeuw vC) koos T. de zijde van de tegenstanders van Rome en werd het zwaar geteisterd. In 193 vC werd er de romeinse kolonie Copia gesticht.
De stad lag in een vruchtbare vlakte en was genoemd naar de bron Thuria. De plattegrond was door Hippodamus van Milete volgens een regelmatig schaakbordpatroon ingedeeld. In de lengte werd de stad door vier brede straten doorsneden, die genoemd waren naar Heracles, Aphrodite, Zeus en Dionysus, terwijl er in de breedte siechts drie liepen, de Heroa, de Thuria en de Thurina. Bij recente opgravingen zijn sporen van een brede straat blootgelegd. Kleinere straten omgaven vermoedelijk de huizenblokken. De bevolking was in tien phylen ingedeeld. De wetgeving van de stad was, naar het model van die van Charondas, vervaardigd door Protagoras. Op de Peutinger kaart (foto rechts: rechtsonder) wordt T. Turis.


Lit. Diodorus Siculus 12, 10v (uitvoerige beschrijving.van T.). H. Philipp (PRE 6A, 646-652). P. Zancani Montuoro (EAA 7, 842-844). - V. Ehrenberg, The Foundation of T. (American Journal of Philology 69. 1948, 149-170). E. Greco, Magna Grecia (Rome/Bari 1980) 114-131. Zie voorts s.v. Sybaris. [J. A. de Waele]


Kaart