Bruttii

kaartBruttii, volksstam in Zuid-Italië, waarnaar in de oudheid het bergachtige zuidwestelijke schiereiland van Italië genoemd werd, het huidige Calabrië, de naam waarmee tot in de 7e eeuw nC de 'hak' van Italië werd aangeduid. De B. waren van oorsprong Lucaniërs die zich ca. 360 vC van hun stamgenoten losmaakten en zuidwaarts trokken. In 356 vC bezetten ze een hoogte aan de bovenloop van de Crathis en stichtten daar hun hoofdstad Consentia. Vervolgens veroverden ze de griekse steden Terina, Hipponium en Pandosium en stichtten nieuwe steden zoals Caulonia en Tempsa. De grootste bloei viel in de 3e eeuw vC. Tusen 280 en 270 vC werd het noordelijke deel van het gebied der B. door de Romeinen bezet omdat de B. partij gekozen hadden voor Pyrrhus. Van 216 tot 203 stonden ze aan de zijde van Hannibal, waarvoor de Romeinen hen straften met onderwerping. Hun gebied werd omringd door romeinse kolonies (Buxentum, Tempsa, Vibo, Croton, Thurii) en de B. verdwenen als zelfstandige natie. Daarna had het schiereiland, afgezien van de stad Rhegium, in politiek en economisch opzicht vrijwel geen betekenis meer. Sinds Augustus vormde het samen met Lucanië de regio III van Italië.


Lit. C. Hülsen (PRE 3, 907-911). - G. Slaughter, Calabria the first Italy (Madison 1939). G. Devoto, Gli antichi Italici² (Florence 1951) 298vv. [Nuchelmans]


Kaart