Agatharchides

Agatharchides (Ἀγαθαρχίδης) van Cnidus, griekse geleerde, in de 2e eeuw vC werkzaam te Alexandrië. Van zijn beide grote historische werken, een over Azië (Ἀσιατικά in tien boeken) en een over Europa (E4urvpiak2a in 49 boeken) zijn slechts enkele fragmenten bewaard gebleven. Van zijn vijf, veel fantastische verhalen bevattende, boeken Περὶ τῆςἘρυθρᾶς θαλάσσης (De Rode Zee) bezitten we excerpten uit het eerste en het vijfde boek, o.a. in Photius' Bibliotheca (nr. 213). Photius deelt ons ook de titels van enkele andere, geheel verloren gegane werken mee, waaruit A.' veelzijdige belangstelling blijkt. Naar het gebruik van zijn tijd was hij vooral een handig compilator, als schrijver was hij een felle tegenstander van het asianisme, als wijsgeer behoorde hij tot de peripatetische school.

Latere schrijvers, vooral de geograaf Artemidorus van Ephese (ca. 100 vC) en de geschiedschrijver Diodorus Siculus (1e eeuw vC) hebben A.' werk als bron benut.


Lit. GGL 2, 1 (München 1920) 253v. - H. Leopoldi, De Agatharchida Cnidio (Rostock 1892). - Fragmenten bij F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker 2A en 2C, nr. 86 (Berlin 1926) en bij C. Müller, Geographici Graeci Minores 1 (Paris 1855 = Hildesheim 1965) 111-195. [Nuchelmans]


Lijst van Namen