Antiochus van Ascalon

Antiochus (Ἀντιοχός) van Ascalon (ca. 120 -ca. 68) wordt beschouwd als de vader van de z.g. vijfde Academie. In Athene genoot hij onderricht van Philo van Larissa, die hij in 88 naar Rome vergezelde, waar hij bevriend werd met Lucullus. Spoedig gingen de wegen van Philo en A. uiteen; A. verzette zich tegen de scepticistische richting in het platonisme van zijn tijd en poogde terug te keren tot de leer der oude Academie. Deze poging leidde echter slechts tot een vèrgaand electicisme, omdat hij overtuigd was dat de platoonse, aristotelische en stoïcijnse leer in alle wezenlijke punten overeenstemden. A. was hoofd van de Academie te Athene toen in 79 Cicero, wiens werken de voornaamste bron voor onze kennis van A.' leer vormen, zes maanden college bij hem liep.


Lit. C. de Vogel, Greek Philosophy 3 (Leiden 1964) 275-284. - Uitgave van de fragmenten met inleiding: G. Luck, Der Akademiker Antiochos (Noctes Romanae 7, Bern 1953). - A. Lueder, Die philosophische Persönlichkeit des Antiochos von Askalon (Diss. Göttingen 1940). [Nuchelmans]


Lijst van Namen