Himerius

Himerius (Ἱμέριος) van Prusias in Bithynië, griekse redenaar uit de 4e eeuw nC. H. ontving zijn opleiding tot redenaar in Athene, waar hij vervolgens als leraar in de welsprekendheid werkzaam was. Van 362 tot 368 verbleef hij in Antiochië aan het hof van keizer Iulianus.

Tot zijn leerlingen behoorden Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze. Van tachtig redevoeringen van H. zijn ons de titels bekend; 24 zijn er in hun geheel bewaard, de overige fragmentafisch of in excerpten in Photius' Bibliotheca (codex 243). Het zijn deels modellen voor schoolgebruik deels speeches naar aanleiding van actuele niet-politieke gebeurtenissen, gesteld in een zeer gekunstelde en sterk poëtisch gekleurde taal met veel citaten uit epiek en lyriek.


Lit. Uitgaven: Editio princeps van alle redevoeringen: G. Wernsdorf (Göttingen 1790). Beste moderne editie: A. Colonna, Himerii Declamationes et Orationes cum deperditarum fragmentis (Rome 1951). - H. Schenkl (PRE 8, 1622-1635). GGL 2, 1000-1004. [Nuchelmans]


Lijst van Namen