Jam(mu)

Jam(mu), 'zee' (kanaänitisch woord), uit de ugaritische mythologische teksten bekend als god van zeeën en rivieren, met de titels zbl jm, 'vorst zee' en špt nhr, 'bestuurder rivier'. De strijd tussen Ba'al en J. is een van de centrale thema's uit de Ba'alsmythe. Volgens CTA 1,IV doet El een beroep op zijn zoon J. (wiens naam oorspronkelijk Jw was) om aan Ba'als heerschappij een einde te maken, waarbij hij hem de bouw van een paleis in het vooruitzicht stelt. De confrontatie tussen Ba'al en J. wordt beschreven in CTA 2. J. zendt boden naar de godenvergadering, die om de uitlevering van Ba'al vragen. El antwoordt (I,36vv) dat Ba'al J.mu's slaaf en gevangene is: Ba'al schijnt zich na aanvankelijk protest gewonnen te geven. Later echter (er is een lacune in de tekst) komt het tot een strijd tussen Ba'al en J., waarin de eerste uiteindelijk triomfeert (kolom IV). Deze mythische schildering heeft zeer waarschijnlijk betrekking op de periode van de winterstormen, die men interpreteerde als een machtsstrijd tussen de god van wind, wolken en donder (Ba'al) en de ziedende zee (J.mu). De aanvankelijke nederlaag van Ba'al kan dan verbonden worden met het feit dat de vegetatiegroei in januari tot staan komt, terwijl zijn overwinning het aanbreken van het voorjaar symboliseert. Jacobsen heeft betoogd dat de in Enuma Elis beschreven strijd tussen Marduk en Tiamat in wezen hetzelfde conflict mythologisch interpreteert en uit Syrië stamt.


Lit. M. H. Pope/W. Röllig (Haussig, Wörterbuch der Mythologie 1, 1965, 289v). Th. Jacobsen, The Battle between Marduk and Tiamat (JAOS 88, 1968, 104vv). J. C. de Moor, The Seasonal Pattern in the Ugaritic Myth of Ba'lu (Neukirchen [Veenhof] 1971).


Lijst van Goden