Nisaba

Nisaba, sumerische godin van grasachtige gewassen (gras, graan, riet), een der 'oude godinnen', die met name vereerd werd in Umma (waar zij als de god van Lugalzaggesi geldt) en in Ereš aan de Eufraat. Als graangodin heeft men haar willen identificeren met een op een vaas uit Lagas afgebeelde zittende godin, uit wier tiara korenaren en uit wier schouders planten komen (de identificatie is overigens onzeker). Haar functie als graangodin blijkt o.a. uit de babylonische fabel 'N. en de tarwe', en uit het feit dat haar naam als een literair woord voor 'graan' wordt gebruikt. In oudere tijden is zij vooral bekend als godin van schrijfkunst, wetenschap en wijsheid (via haar associatie met het riet, waaruit de stylus werd gesneden?). Literaire beschrijvingen van N., terwijl ze de stylus hanteert en het tablet beschrijft of leest, komen vaak voor (o.a. reeds in Gudea's tempelbouwhymne). Zij geldt (met haar gemaal Haja) als patrones van de school, en veel composities uit de school eindigen met de woorden 'N., prijs!' (N. zà.mí). Ze geldt afwisselend als dochter van An, Enlil en Uraš. Er is een sumerische hymne op haar bewaard, en haar tempel in Eres wordt bezongen in de cyclus van tempelhymnen (nr. 42).


Lit. E. Dhorme, Les religions de Babylonie et d'Assyrie (Paris 1949) 121v, 136. W. G. Lambert, Babylonian Wisdom Literature (Qxford 1960) 168-175. D. O. Edzard (WMI 115v1. A. Fa1kenstein/W. von Soden, Sumerische und akkadische Hymnen und Gebete (Zürich 1953) sumerisch gedeelte nr. 6. A. Sjöberg/E.Bergman, The Collection of Sumerian Temple Hymns (Locust Valley 1969) nr. 42. [Veenhof]


Lijst van Goden