Wadd

Wadd, naam van een in Zuid-Arabië vereerde maangod; de naam betekent 'liefde; vriendschap'. Met name de Mineeën vereerden hem en beschouwden hem als hun staatsgodheid. De slang was hem toegewijd als heilig dier. Vanuit Ma'in verbreidde zijn cultus zich ook naar elders. In Dedan, een mineese kolonie in Noord-Aarabië, was een tempel van W. Ook bij de Sabeeën, waar de Mineeën op verschillende plaatsen handelskolonies hadden, in Ausan en bij de Lihyan en de Thamud was zijn cultus verbreid, terwijl in Qataban tweemaal van een tempel van W. sprake is. Vooral reukoffers werden hem gebracht. De uitdrukking 'Wadd is vader' diende als magische formule op voorwerpen en gebouwen. In centraal Arabië werd W. gezien als een van de vijf goden die de tijdgenoten van Noach aanbaden, zoals blijkt uit de kitab al-asnam van Ibn al-Kalbi en uit de Qur'an (71, 23).


Lit. R. Klinke-Rosenberger, Das Götzenbuch kitab al-asnäm des Ibn al-Kalbi (Leipzig 1941) 43, 59. M. Höfner (H. Hausig ed., Götter und Mythen im vorderen Orient, Stuttgart 1965, 476v, 549v). M. Höfner, Die vorislamischen Religionen Arabiens (in H. Gese/M. Höfner/K. Rudolph, Die Religionen Altsyriens, Altarabiens und der Mandäer, Stuttgart 1970) 289v, 331. [Attema]


Lijst van Goden