Vorige Kaart Forum Volgende

De Regia

regia
links voor: tempel v.Vesta (met zuilen); links
erachter tempel van Iulius; rechts daarvan
de regia (driehoekige vorm)
De Regia, huis van de Pontifex Maximus van Rome, was een van eerste gebouwen op het forum. De Pontifex Maximus, of "Opperpriester" van Rome, is te vergelijken met een aartsbisschop van een stad. Romulus, de eerste koning van Rome, was Pontifex Maximus en koning van de stad. Er is niet veel van de Regia over, omdat het steeds minder gebruikt werd in de vroege keizertijd (de tijd van de laatste restauratie). De Regia, of "koninklijk paleis (Regia domus)", wordt zo genoemd omdat volgens de legende, de tweede koning van Rome, Numa Pompilius, zijn huis weggaf aan de pontifex maximus om erin te wonen. Maar mettertijd was de Regia niet meer de woonplaats van de pontifex, maar zijn bureau, waar de historische bronnen lagen die Livius moest gebruiken, toen hij de Ab Urbe Condita, schreef, nl. de Annales Maximi (jaarboeken van de pontifex maximus), die gedurende de tijd van de republiek een lijst van de consuls en de jaren waarin zij de macht hadden.

Het werd verschillende keren tijdens de republiek herbouwd, nadat branden het in 648 (misschien een legende) en 36 v.C. beschadigden. In de late republiek was de Regia niet langer een bureau, maar meer een archief. De regia raakte langzamerhand in onbruik na het einde van de republiek, toen Sulla's opvolger Crassus het Tabularium bouwde in de eerste eeuw v.C. Het gebouw had een ongebruikelijke driehoekige vorm en de Regia was in werkelijkheid in ontwerp een bureau, ofschoon deze vroeger als huis werd gebruikt, zoals we kunnen opmaken uit eeen oude cisterne (put om regenwater op te vangen) onder de latere funderingen.


Reconstructietekening van het gebouw; hieronder zijn de fundamenten van het gebouw te zien.Vorige Kaart Forum Volgende