Concilium

Concilium, latijns woord voor 'vergadering'. In het bijzonder werd concilium in de oudheid gebruikt in de volgende technische termen:

(1) Concilium plebis, de officiële vergadering van de romeinse plebs, waarin de tribuni en aediles plebis werden gekozen en volksbesluiten (plebiscita) tot stand kwamen (zie ook s.v. comitia tributa).

(2) Concilium provinciae, een provinciale landdag, waarop afgevaardigden van de civitates van een provincie bijeenkwamen om beslissingen te treffen onder meer over de keizercultus.


Lit. E. Kornemann (PRE 4, 801-830). - P. Guiraud, Les assemblées provinciales dans l'Empire romain (Paris 1887). E. Carette, Les assemblées provinciales de la Gaule Romaine (ib. 1895).
[Nuchelmans]


Register