Cryptoporticus

Cryptoporticus heet in de romeinse bouwkunde een porticus waarvan de ruimten tussen de zuilen gedeeltelijk dichtgemetseld zijn, zodat zonlicht en warmte slechts door kleine openingen in de gang kunnen doordringen. Hetzelfde effect werd bereikt door de gang grotendeels in de grond uit te graven; in dat geval kon de c. als verbindingstunnel of als ondergrondse markt dienen. Bij villa's in de heuvels werd een c. dikwijls aangelegd als onderbouw van een terras.

Indrukwekkende specimina van c. zijn nog te vinden in de Villa Adriana bij Tivoli (Tibur), in Vicenza en in Bavay (Bagacum).

cryptoporticus
Cryptoporticus van de tempel van Iupiter Anxur in Tarracina


Lit. B. Conticello (EAA 2, 936v). Cryptoporticus: Centre National de Recherches Scientifiques ed., Les cryptoportiques dans l'architecture romaine (Paris 1973). [Nuchelmans]


Register