Curia

Curia, latijnse benaming voor een groep van gentes. Sinds de koningstijd waren de romeinse - patricische en plebejische - families gegroepeerd in driemaal tien c.e, die de drie tribus van Ramnes, Tities en Luceres vormden. Elke curia had een eigen vergaderplaats en stond onder leiding van een curio; het hoofd van het college der curiones was de curio maximus, die tot 210 vC altijd een patriciër was. De curiae vormden de grondslag voor de oudste militaire organisatie der burgers en voor de oudste vorm van de romeinse volksvergadering, de comitia curiata. Ook in vele romeinse municipia en coloniae waren de burgers in curiae ingedeeld. In de keizertijd werd ook de senaat van een municipium gewoonlijk curia genoemd.


Register