Basilina

Basilina, dochter van de praefectus praetorio, Iulius Julianus, en tweede echtgenote van een der halfbroers van Constantijn de Grote, Iulius Constantius, met wie zij in 330 huwde. B. was een aanhangster van het arianisme en verwant met Eusebius, bisschop van Nicomedia. In 331 werd te Constantinopel haar enige zoon geboren: Julianus Apostata; een paar maanden later overleed zij. [Stolte]Keizers Stamboom Rome Lijst van Namen