Constans II 410
Constans II, romeins keizer in 410, oudste zoon van Constantijn III. Na eerst als monnik geleefd te hebben werd hij in 408 tot Caesar verheven. Daarop werd hij naar Spanje gezonden om dit voor zijn vader te veroveren. Na teruggeroepen en als bevelhebber door Gerontius opgevolgd te zijn riep deze echter Maximus tot keizer uit. C. trad daarna op tegen de Germanen die, opgeruid door Gerontius, een tweede front geopend hadden. In 410 ontving C. de titel Augustus; hij werd opnieuw naar Spanje gezonden, maar door Gerontius teruggeslagen. Nog hetzelfde jaar werd hij op diens instigatie te Vienna vermoord.Lit. O. Seeck (PRE 4, 952). [A. J. Janssen]


Keizers Rome Lijst van Namen