Pallas


Pallas, vrijgelatene van Antonia minor en later minister van financiën (a rationibus) van haar zoon, keizer Claudius, in welke positie hij door zijn eerzucht en zijn reusachtig persoonlijk vermogen grote politieke invloed verwierf (vgl. Narcissus). De senaat beloonde hem voor zijn diensten in 53 nC met de eretekenen van de praetuur; het ambt van praetor was voor hem als vrijgelatene onbereikbaar. Na de dood van Claudius' gemalin Messalina (48) raadde P. de keizer aan om Agrippina (met wie hij zelf een verhouding had!) te huwen en drong hij aan op Claudius' adoptie van Agrippina's zoon, de latere keizer Nero. Na diens troonbestijging (54) werd hij spoedig van zijn ambt ontheven en verloor hij alle invloed. In 62 liet Nero, aan wie P. zijn gehele vermogen vermaakt had, hem door vergiftiging om het leven brengen.


Lit. S. I. Oost, The Career of M. Antonius P. (American Journal of Philology 79, 1958, 113-139). [Nuchelmans]Keizers Rome Lijst van Namen