Antonia

Antonia, latijnse eigennaam; bekend zijn vooral:

(1) Antonia maior, in 39 vC geboren als oudste dochter van de drieman Marcus Antonius en Octavianus' zuster Octavia. Zij huwde met Lucius Domitius Ahenobarbus; hun zoon Gnaeus Domitius Ahenobarbus was de vader van keizer Nero. Waarschijnlijk staat Antonia maior met haar man, haar zoon en haar dochter afgebeeld op paneel XIV van de Ara Pacis.


Zie onder voor een stamboom!

(2) Antonia minor (36 vC - 37 nC), jongste dochter van de drieman Marcus Antonius en Octavia. 16 vC huwde ze met Drusus (maior), de broer van de latere keizer Tiberius; na Drusus' dood in 9 vC bleef A. weduwe. Haar kinderen waren Germanicus, Livilla en de latere keizer Claudius. In 31 vC verstrekte kopze aan keizer Tiberius inlichtingen die leidden tot de ontdekking van de samenzwering van Seianus. Germanicus' zoon, keizer Caligula, die met zijn zuster Drusilla door Antonia opgevoed was, verleende haar de titel Augusta, maar zou haar kort daarna gedwongen hebben zelfmoord te plegen.

Antonia was befaamd om haar schoonheid zowel als om haar deugdzaam leven. Evenals vorige Antonia komt ze voor op paneel XIV van de Ara Pacis. Haar bekendheid blijkt ook uit de vele afbeeldingen die van haar bewaard gebleven zijn, bijv. de bustes in het Museo Nazionale Romano en in het Louvre; sterk geïdealiseerd zijn de kolossale borstbeelden in de Villa Albani, in Leptis Magna en in het Museo Nazionale Romano (de beroemde z.g. Juno Ludovisi uit de tijd van keizer Claudius). Ook op munten komt het portret van A. dikwijls voor.


stamboom
Klik op een naam voor meer informatie!


Lit. B. M. Felletti Maj (EAA 1, 441). - A. Rumpf, Antonia Augusta (Abh. der Preussischen Ak. Wiss. 1941, 5, Berlin 1941).


(3) Antonia, dochter van keizer Claudius en Aelia Paetina. Ze huwde in 41 nC met een zekere Gnaeus Pompeius Magnus en later met Cornelius Sulla Faustus. Haar eerste echtgenoot werd door Claudius ter dood gebracht, de tweede door Nero. Deze liet na de samenzwering van Piso ook Antonia ombrengen.
[Nuchelmans]


Lijst van Namen