Timesitheus


Gaius Furius Sabinius Aquila Timesitheus (Τιμησίθεος), van arabische afkomst, klom als romeins militair op van centurio tot commandant van een cohort. Onder de keizers Alexander Severus, Maximinus Thrax en Gordianus III was hij procurator in verschillende delen van het rijk en tenslotte procurator provinciarum Lugdunensis et Aquitaniae. In 241 benoemde Gordianus hem tot gardeprefect en huwde zijn dochter Furia Sabinia Tranquillina. Weldra nam T. daarop de leiding van zaken in handen. Ook in de oorlog tegen Sapor I was hij de drijvende kracht. Tijdens de veldtocht tegen de Perzen bezweek hij echter in 243 te Nisibis aan een ziekte. De latijnse variant op zijn naam, Misitheus, is wellicht een weerspiegeling van zijn wreedheid.Lit. A. Stein (PRE 7, 364-367). - A. von Domaszewski, Untersuchungen zur römischen Kaisergeschichte. 3. Die Inschriften des T. (Rhemisches Museum 58, 1903, 218-230). S. Krauss, Neue Aufschlüsse über T. und die Perserkriege (ib. 627-633). J. Straub, Studien zur Historia Augusta (Diss. Bern 1952) 75-98. [A.J. Janssen]Keizers Rome Lijst van Namen