Aurelia

Aurelia, moeder van Gaius Iulius Caesar en bloedverwante van de gebroeders Aurelius Cotta. A. ontdekte Publius Clodius Pulcher, toen deze tijdens het uitsluitend voor vrouwen toegankelijke feest ter ere van de Bona Dea in vrouwenkleding de woning van Caesar was binnengedrongen. Zij overleed in 54 vC. [Nuchelmans]


Lijst van Namen