De burgeroorlogen

De Punische oorlogen hadden grote gevolgen voor de Romeinse maatschappij: de kleine boeren hadden lang voor hun land gestreden en waren a.h.w. het boeren verleerd; bovendien was hun grondgebied door de oorlogen vaak verwoest. Zij trokken als gevolg hiervan naar Rome in de hoop daar een nieuw bestaan te vinden, maar aangezien zij geen enkel ander vak verstonden, kregen de meesten van hen geen baan. Hierbij kwam dat de veroveringen zeer veel vreemdelingen als slaven brachten die de banen die er misschien waren, kregen. Hierdoor ontstond langzamerhand een grote massa van mensen, plebejers, die de hele dag niets te doen hadden en dus een potentiëel gevaar voor de rust in Rome vormden.
Er waren wel mensen die voor hun welzijn opkwamen, maar ook hun eigen belangen niet uit het oog verloren; hierdoor zijn burgeroorlogen ontstaan.Vorige Index Volgende