Cincinnatus

Cincinnatus, oud-romeinse nationale held. Lucius Quinctius C. zou, nadat hij reeds in 460 vC consul was geweest, in 458 van achter de ploeg zijn weggehaald om tot dictator te worden benoemd en de staat te redden. Hij ontzette het leger van de consul Lucius Minucius Esquilinus, dat op de Mons Algidus ten zuidoosten van Rome door de Aequi ingesloten was, dwong de Aequi te capituleren, hield een triomftocht en keerde na 15 dagen naar zijn boerderij terug. In 439 vC zou C., voor de tweede maal tot dictator benoemd, een rol hebben gespeeld bij het optreden van de patriciërs tegen Spurius Maelius. De Romeinen eerden C. als een toonbeeld van oud-romeinse virtus.


Lit. Livius 3, 26-29; 4, 13. [Nuchelmansl


Lijst van Namen