Fulvia

Fulvia, dochter van Marcus Fulvius Bambalio en Sempronia Tuditana. In een eerste huwelijk (ca. 58 tot 52) was F. de vrouw van de beruchte Publius Clodius Pulcher. Ook haar tweede echt, met Gaius Scribonius Curio (ca. 50 tot 49) droeg veel bij tot haar rijkdom en politieke ambities. Als vrouw van Marcus Antonius (van ca. 45 tot 40) speelde zij een actieve rol in de campagne tegen Octavianus, die leidde tot het Bellum Perusinum (41-40). Na de val van Perusia ontkwam zij naar Griekenland, waar zij na een laatste ontmoeting met haar man in Athene, te Sicyon stierf.

F. had vijf kinderen, twee van Clodius (Publius Clodius Pulcher en Clodia, die als tienjarig meisje eind 43 de eerste echtgenote van Octavianus werd), één van Scribonius en twee van Antonius (Antonius Antyllus en Antonius Iullus).

Om haar ambities en karakter wordt F. wel de eerste keizerin van Rome genoemd. De propaganda van Octavianus gaf haar de hoofdschuld van de onenigheid tussen de driemannen; haar werden hebzucht, heerszucht en wreedheid verweten. Zij was echter beter dan haar faam. Haar beeltenis komt voor op munten uit de tijd tussen 43 en 40.


Lit. F. Münzer (PRE 7, 281-284). M. Borda (EAA 3, 750v). - E. Malcovati, Clodia, Fulvia, Marzia, Terenzia (Le donne di Roma antica 1, Rome 1945). H. Bartels, Studien zum Frauenporträt der augusteischen Zeit. Fulvia, Octavia, Livia, Julia (München 1963). C. Babcock, The Early Career of F. (American Journal of Philology 86, 1965, 1-12). [A. J. Janssen]


Lijst van Namen