Hasdrubal

Hasdrubal (Ἀσδρούβας), schoonzoon van Hamilcar Barcas, met wie hij in 237 vC naar Spanje trok. Teruggeroepen naar Africa, sloeg hij een opstand van de Numidiërs neer. Na Hamilcars dood (229) volgde hij hem in Spanje op, waar hij meer door diplomatie dan door wapengeweld de carthaagse heerschappij ver wist uit te breiden. Hij huwde een spaanse prinses en stichtte Carthago Nova (ca. 228), vanwaar hij optrok tot aan de Ebro. Na interventie van Rome werd deze rivier bij verdrag (226) erkend als grens tussen beider invloedssferen.
Als leider van de democratische beweging te Carthago bestreed hij de daar regerende aristocratie. Zelfs zou hij de bestaande constitutie hebben willen omverwerpen. In 221 viel hij door de hand van een keltische slaaf.


Lit. Th. Lenschau (PRE 7, 2469v). - G. Ch. Picard, Le traité romano-barcide de 226 av.J.C. (Mél. Carcopino, Paris 1966, 747-762).


Lijst van Namen