Maharbal

Maharbal (Μαάρβας), carthaagse generaal uit de tweede punische oorlog, bevelhebber van de ruiterij van Hannibal. Bij diens afwezigheid leidde hij het beleg van Saguntum (219). Na de slag bij het Trasimeense Meer (217) dwong hij de ontkomen romeinse eenheden zich over te geven. Toen Hannibal na de slag bij Cannae (216), waarin M. de rechtervleugel commandeerde, diens suggestie om naar Rome te marcheren afwees, zou hij gezegd hebben: vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis ('gij weet te overwinnen, Hannibal, maar niet van de overwinning te profiteren'). Bij de bestorming van Casilinum (216) wordt M. voor de laatste maal vermeld.


Lit. Livius, boeken 21, 22 en 23. - V. Ehrenberg (PRE 14, 523v). [A. J. Janssen]


Lijst van Namen