Quirinius

Quirinius, romeinse veldheer en provinciegouverneur ten tijde van keizer Augustus, consul in 12 vC. Publius Sulpicius Q., die uit een arme familie te Lanuvium stamde, maakte carrière dank zij zijn militaire bekwaamheid. Ca. 15 vC streed hij in Noord-Afrika met succes tegen woestijnstammen.

Van 12 tot 7 vC was hij stadhouder van Galatia, van 6 tot 11 (?) nC van Syria. In deze laatste functie organiseerde hij in 6 nC in de onder zijn gezag staande gebieden een volkstelling, die door de evangelist Lucas (2,2) abusievelijk met een volkstelling in de tijd van Jezus' geboorte geïdentificeerd wordt. Q. overleed in 21 nC en ontving op last van keizer Tiberius een staatsbegrafenis.


Lit. E. Groag (PRE 4A, 822-843). - L. R. Taylor, Q. and the Census of Judaea (American Journal of Philology 54, 1933, 120-133). H. Braunert, Der römische Provinzialzensus und der Schätzungsbericht des Lukas-Evangeliums (Historia 6, 1957, 192-214). G. M. Lee, The Census in Luke (Church Quarterly Review 167, 1966, 431-466). [Nuchelmans]


Lijst van Namen