Lucius Cornelius Scipio Asiaticus

Lucius Cornelius Scipio Asiaticus (Asiagenes, Asiagenus), broer van Scipio Africanus en diens legaat in Spanje (207-206 vC), Sicilië (205) en Afrika (204-202). In 191 streed hij onder Acilius Glabrio mee in de slag bij Thermopylae, waarna hij als consul in 190 het opperbevel tegen Antiochus de Grote overnam. Na met de Aetoliërs een wapenstilstand te hebben gesloten stak hij over naar Azië, waar hij samen met zijn broer bij Magnesia Antiochus verpletterend versloeg. Processen wegens omkoperij en verduistering van gelden maakten, nadat hij te Rome een triomf gevierd en spelen gegeven had, een einde aan zijn politieke loopbaan. Door de glans van zijn broer bleef Lucius Scipio Asiaticus steeds enigszins in de schaduw; Cicero roemt zijn welsprekendheid.
Klik op naam als je meer informatie over die persoon wilt!


Lit. F. Münzer (PRE 4, 1471-1483). - W. Schur, Scipio Africanus und die Begründung der römischen Weltherrschaft (Leipzig 1927). C. van Nerom, Le discours de Ti. Sempronius Gracchus pbre en faveur de Scipion l'Asiatique (Tite-Live XXXVIII, 56) (Latomus 25, 1966, 426-447).


Lijst van Namen