Thermopylen

Thermopylen (Θερμοπύλαι, 'Warme poort' naar de in de nabijheid ontspringende warme bronnen; ook kortweg Πύλαι) heette in de oudheid de nauwe pas die aan de oostkust van Griekenland de enige normaal bruikbare verbinding tussen Noord- en Midden-Griekenland vormde. Hij bestond uit drie, telkens ca. 3 km verder gelegen, smalle doorgangen op de kustweg, die ter plaatse van west naar oost loopt, tussen het tot 1300 m hoogte oprijzende Kallidromos-gebergte en de steile kust van de Malische Golf; op het smalste punt kon slechts één wagen tegelijk passeren.

middelste pas
De middelste pas. Het bruin-gele terrein onder op de foto was vroeger moeras.
De pas vormde een van de strategische hoofdplaatsen van Griekenland. Het vermijden c.q. forceren was slechts mogelijk door een omtrekkende beweging te maken via moeilijk begaanbare paden door het Kallidromos-gebergte . De perzische koning Xerxes (augustus 480 vC), de Galliër Brennus (279 vC) en de romeinse consul Manius Acilius Glabrio en zijn krijgstribuun Marcus Porcius Cato (191 vC) gebruikten deze methode toen de T. hun versperd werden door resp. Leonidas en de zijnen, de Aetoliërs en Antiochus de Grote.

Het karakter van de T. is in de loop der eeuwen aanzienlijk gewijzigd doordat aanslibbingen in de mondingen van de Spercheus en de Asopus, die in de oudheid gescheiden in de Malische Golf uitmondden ten westen en ten noordwesten van de pas, de passage 3 tot 7 km breed hebben gemaakt.

leonidas
Het moderne beeld van Leonidas bij Thermopylae
Aan het monument is een moderne plaquette bevestigd, met het antieke distychon in oude letters geschreven.
ins
ins
Vreemdeling, meld aan de Spartanen dat wij hier
liggen, aan hun bevelen gehoorzamend.

Lit. F. Stählin (PRE 5A, 2398-2423). Philippson/Kirsten 1,251-254. - S. Marinatos, Thermopylae. An historical and archeological guide (Athene 1951). A. Daslralakis, Problemes historiques autour de la bataille des Thermopyles (Paris 1962). C. Highett, Xerxes' Invasion of Greece (Oxford 1963) 105-148, 361-378. W. K. Pritchett, Studies in Ancient Greek Topography (Berkeley/Los Angeles 1965) 71-82. [Nuchelmans]


Kaart