Brennus

Brennus, naam van twee keltische vorsten:

(1) Brennus, vorst van de Senonen, aanvoerder van de Galliërs bij de verovering van Rome en het beleg van het Capitool in 387 (of 390?) vC. Te voren had hij Clusium in Etrurië belegerd en de slag aan de Allia gewonnen. Aan B. wordt cok de befaamde uitspraak Vae victis (Wee de overwonnenen) toegeschreven, die hij gedaan zou hebben terwijl hij bij het afwegen van de losprijs (met valse gewichten) ook nog zijn zwaard in de weegschaal wierp.

De naam B., die nog niet voorkomt in de beschrijvingen van Polybius en Diodorus, maar voor het eerst bij Livius (5,33-49) verschijnt, zou volgens sommige historici bedacht zijn naar analogie van volgende Brennus.


(2) Brennus, aanvoerder van de keltische invasie in Griekenland in de herfst van 279 vC. In 280 vC viel hij de Paeoniërs ten noorden van Macedonië aan, in 279 trok hij al plunderend via Macedonië naar Thessalië en Midden-Griekenland. Bij de Thermopylen misleidde hij de Grieken en trok om hun stellingen heen. Vervolgens drong hij met de voorhoede van zijn troepen via Doris Delphi binnen, waarschijnlijk echter niet het heiligdom (Aetolische bond); tijdens de gevechten zwaar gewond geraakt, benoemde B. zijn medecommandant Acichorius, die de hoofdmacht aanvoerde, tot zijn opvolger en pleegde zelfmoord. [Nuchelmans]


Lijst van Namen