Villius

Lucius Villius deed als volkstribuun in 180 vC de naar hem genoemde Lex Villia annalis aannemen, die evenals de Lex Cornelia van Sulla in 81 vC regels vaststelde voor het bekleden van curulische ambten. Het is niet duidelijk welke bepalingen elk van deze wetten afzonderlijk bevatte. Voor het bekleden van ambten werd in ieder geval een bepaalde minimumleeftijd vereist. Ook moest tussen het bekleden van twee ambten een tussenpoos van twee jaar in acht genomen worden en werd een bepaalde volgorde vastgesteld. Zo ontstond een certus ordo magistratuum, waarvan de regels van kracht bleven tot het begin van de keizertijd, toen de minimumleeftijden werden verlaagd (cursus honorum). In 171 vC was V. praetor peregrinus.


Lit. H. Gundel (PRE 8A, 2162v). - A. Astin, The Lex Annalis Before Sulla (Coll. Latomus 32, Bruxelles 1958). G. Rögler, Die Lex Villia Annalis (Klio 40, 1962, 76-123). [A.J. Janssen]

Lijst van Namen