Manipel

Manipel (Latijn manipulus), onderdeel van een romeins legioen. Elk legioen was verdeeld in dertig m.s, tien m.s van ieder ca. 120 hastati, tien van ieder ca. 120 principes en tien van ieder ca. 60 triarii. Elke manipel bestond weer uit twee centuriae van 30 à 60 man; de centurio van de rechter centuria was commandant van de manipel, die een eigen standaard (signum) had.

Vóór Marius was de manipel de tactische gevechtseenheid bij uitstek van het romeinse leger, daarna had hij nog slechts administratieve betekenis, omdat de cohorten - tien per legioen - de tactische eenheden waren geworden. [Nuchelmans]


Register