Hastati

De infanterie van een romeins legioen was verdeeld in hastati, principes en triarii, die, oorspronkelijk verschillend bewapend en opgesteld, ook op verschillende wijze aangewend werden. Elk legioen omvatte 10 manipels van 120 (= 20 centuriae van 60) hastati. Zij werden gerecruteerd uit de jongste jaargangen van de iuniores, waren bewapend met werpspies en zwaard en vormden de eerste gevechtslinie.

hastati
Links een triarius, rechts een hastatus.

Lit. Fiebiger (PRE 7, 2509-2511). [A. J. Janssen]


Vorige Register