Principes

De infanterie van een romeins legioen was verdeeld in hastati, principes en triarii, die, oorspronkelijk verschillend bewapend en opgesteld, ook op verschillende wijzen werden aangewend. Elk legioen telde 10 manipels van 120, sinds de legerhervorming van Marius 200 p. (= 20 centuriae van elk 60 resp. 100 man). De manipels der p. werden aanvankelijk bemand met soldaten van middelbare leeftijd; ze werden opgesteld in de tweede slaglinie, hoewel hun naam erop wijst dat ze oudtijds de eerste linie vormden. [Nuchelmans]


Register