Evaristus

Evaristus, Griek, ca. 100 - ca. 109; 97- 105 in de officiële lijst van het Vaticaan (als heilige vereerd).

Evaristus wordt in de katholieke traditie beschouwd als de vierde opvolger van Petrus. De vroegste successielijsten verschillen echter over de lengte van zijn pontificaat en zelfs over zijn exacte plaats op de lijst. De geschiedschrijver Eusebius van Caesarea (gest. ca. 339) vermeldt bijvoorbeeld dat Evaristus zo'n acht tot negen jaar zijn ambt uitoefende, terwijl de vierde-eeuwse Liberiaanse Cataloog (die hem Aristus noemt en hem na Anacletus in plaats van Clemens plaatst) zijn termijn stelt op iets korter dan veertien jaar. Er is weinig of geen betrouwbare informatie over hem bekend. Heel zeker is er geen grond voor de bewering dat hij de rnarteldood stierf en bij Petrus op de Vaticaanse heuvel werd begraven. Twee brieven en twee fragmenten van decreten die aan hem worden toegeschreven, zijn niet authentiek. Het feit dat hij op de vroege successielijsten voorkomt, betekent minstens dat hij een prominente leidersrol heeft gespeeld in de kerk van Rome, maar zeker niet als haar enige bisschop. De monarchische bisschopsstructuur ontstaat pas halverwege de tweede eeuw met het ponfificaat van Pius I (ca. 142 - ca. 155). Feestdag: 26 oktober.


Pausen Afkortingen Lijst van Namen