Pius I

Pius I, bisschop van Rome van ca. 142 tot ca. 154/ 155. Volgens het Fragmentum Muratorianum 76 was hij broer van Hermas. Tijdens zijn bestuur kwamen de heretici Marcion en Valentinus alsmede de christen-filosoof Iustinus naar Rome. Hij zou als martelaar gestorven zijn. Feestdag 11 juli.


Lit. M. Sordi, Le polemiche intorno al Cristianesimo net II secolo e loro influenza sugli sviluppi della politica imperiale verso la Chiesa (Rivista di Storia della Chiesa in Italia 16, 1962, 1-28). [Bartelink]


Pausen Lijst van Namen