Hyginus

Hyginus, Griek, ca. 138- ca. 142; 136- 140 volgens de officiële lijst van het Vaticaan (als heilige vereerd).

Volgens de katholieke overlevering is Hyginus de achtste opvolger van Petrus. Schattingen over de duur van zijn ponfificaat lopen uiteen van maximaal twaalf tot slechts vier jaar waarbij dat laatste het meest geloofwaardig is. Volgens het Liber Pontificalis was Hyginus een Griek uit Athene met een filosofische achtergrond. Zijn tijdgenoot Justinus Martyr (gest. ca. 165) kwam eveneens vanuit het oosten naar Rome en was net als Hyginus een filosoof en apologeet, dat wil zeggen verdediger van het geloof. Irenaeus (gest. ca. 200) bericht dat tijdens het ponfificaat van Hyginus gnostische leraren naar Rome kwamen: Valentinus (gest. ca. 175) uit Egypte en Cerdo vanuit Syrië. Dat wijst erop dat Rome een belangrijk christelijk centrum aan het worden was. Rond 14o kwam ook Marcion (gest. ca. 160), die door kerkhistorici wordt beschouwd als een van de grootste ketters waar de kerk ooit mee geconfronteerd werd. In Rome kwam hij onder de invloed van Cerdo. Vier jaar later, tijdens het volgende pontificaat, werd Marcion vanwege zijn ketterij door de kerk van Rome geëxcommuniceerd. Hyginus werd beschouwd als martelaar en opgenomen in het Romeinse Martyrologium, maar er is geen historisch bewijs voor en evenmin voor de vrome traditie dat hij bij Petrus op de Vaticaanse heuvel werd begraven. Feestdag: 11 januari.


Pausen Afkortingen Lijst van Namen