Symmachus

Symmachus (Σύμμαχος)

(1) Symmachus, ebioniet of samaritaanse proseliet, die in de 2e eeuw nC het OT in het grieks vertaalde. Zijn vertaling, die minder een letterlijke overzetting van de grondtekst beoogde dan een weergave van de zin der woorden, en die blijkens de bewaard gebleven resten naar goed grieks streefde, vormde de vierde kolom in de Hexapla van Origenes.


Lit. Fragmenten in F. Field, Origenis Hexaplorum quae supersunt 1-2 (Oxford 1875 = Hildesheim 1964). - J. Busto Saiz, La traducción de Simaco en el Libro de les Salmos (Madrid 1978).


(2) Symmachus, bisschop van Rome (498-514). We bezitten van hem een aantal brieven en schrijvens aan synodes, waardoor licht valt op de tegenstellingen tussen Rome en Byzantium, op contemporainè schisma's, op S.' verzet tegen inmenging van de zijde van Theoderik, koning van de Oostgoten, en op jurisdictiekwesties tussen Arles en Vienne.


Lit. Uitgaven: A. Thiel, Epistulae Romanorum Pontificum 1 (Braunsberg 1868) 639-738. Monumenta Germaniae Historica, Auctores Antiquissimi 12 (Berlin 1894) 399-455. - L. Duchesne, L'Église au VIe siècle (Paris 1925) 109-126. G. Westenburger, Der S.-Prozess von 501 (Tübingen 1940). H. Fuhrmann, Die Fälschungen im Mittelalter (Historische Zeitschrift 197, 1963, 529-554). [Bartelink]


Pausen Lijst van Namen