Pianchi

Pianchi, koning van Egypte en stichter van de 25e, de 'ethiopische' dynastie. P., die regeerde van 751 tot 716 vC, was koning van een nubisch rijk dat Napata, bij de 4e katarakt, tot hoofdstad had en waarvan de leidende stand sterk geëgyptianiseerd was. Nabij de stad, op de Gebel Barkal, stond een grootse Amonstempel.

De z.g. Pianchistèle, die hier in 1862 ontdekt werd en in het Museum te Kairo berust, is de voornaamste bron voor zijn regering. Zij dateert uit het 21e jaar van P. (730) en deelt in een geromantiseerd verhaal mee hoe hij in dat jaar een veldtocht ondernam tegen de vorst van Saïs Tefnacht (24e dynastie), die zijn oppergezag had doen erkennen door de dynasten van de Delta en daarna hetzelfde verlangde van de vorsten van Heracleopolis en Hermupolis. Na de onderwerping van Tefnacht en van alle dynasten, die hij aan het hoofd van hun steden liet, keerde P. naar Napata terug.


Lit. Drioton/Vandier 537-544, 562, 675. Gardiner, Egypt of the Pharaohs (Oxford 1961) 335-340. Tekst van de P.-stèle: H. Schäfer, Urkunden des ägyptischen Altertums 3, 1-56; vertaling: Breasted ARE 4, § 816-883. [Vergote]


Lijst van Koningen