Sjabataka

Sjabataka, derde koning van de 25e egyptische dynastie, zoon van Pianchi en neef van Sjabaka, zijn voorganger. Op grond van Manetho's lezing Σεβιχώς wordt hij ook vaak Sjebitku genoemd (nog beter ware: Sjebitko). De vermoedelijke regeringsjaren zijn ca. 702-690 vC. S. steunde de koning van Juda Hizkia (Ezechias) in zijn strijd tegen de assyrische koning Sanherib en hij zond zijn 20-jarige broer Taharka met een egyptisch-nubisch leger om hem te helpen. Zij werden in 701 vC bij Eltekeh verslagen en Taharka keerde naar Egypte terug (ANET 287 v). Nadat Sanherib vruchteloos Hizkia in Jeruzalem belegerd had, vertrok hij plotseling naar zijn land, vermoedelijk omdat een epidemie in zijn leger uitgebroken was. 2Kg 19,35v (vgl. Is 37,36v en 2Kr 32,21) en Herodotus 2,141 vermelden elk een totaal verschillende oorzaak. Terwijl zijn regering verder vreedzaam verliep, liet S. verschillende bouwwerken uitvoeren, voornamelijk in Thebe. Zijn graf en piramide bevinden zich te el-Kurru, bij Napata.


Lit. Drioton/Vandier 547-550, 563v, 567, 570-572, 677. A. Gardiner, Egypt of the Pharaohs (Oxford 1961) 342-344. K. A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt (1100-650 BC) (Warminster 1973) 154-161, 383-387). [Vergote]


Lijst van Koningen