Sjabaka

kopSjabaka, tweede koning van de 25e egyptische dynastie en broer van de stichter ervan, Pianchi. Op grond van assyrisch Sabaku, Σαβακῶς bij Herodotus, Σαβάκων bij Manetho, wordt nu vaak Sjabako gelezen. Voor zijn omstreden regeringsjaren stelt het recente onderzoek van Kitchen (zie Lit.) ca. 716-702 vC voor. Het jaar na zijn troonsbestijging als koning van Nubië te Napata, in 715 vC, viel hij om ons onbekende redenen Egypte binnen en veroverde Memphis. Hij liet de vorst van Saïs, Bocchoris, ter dood brengen en zette waarschijnlijk al de andere dynasten van de Delta af. In tegenstelling tot Pianchi bleef hij als koning over Egypte regeren en bewees dit door het uitvoeren van allerlei bouwwerken in de tempels en door het opstellen van stèles te Memphis, te Thebe en op andere plaatsen. Bijzonder bekend is de z.g. S.-stèle, waarop hij de kosmogonie van Memphis liet uitbeitelen (Ptah). Ca. 712 vC leverde hij aan Sargon II de usurpator Iamani van Asdod uit, die bij hem een toevlucht gezocht had (ANET 285). Een vertegenwoordiger van zijn macht te Thebe was zijn zuster Amenardis I, de godsgemalin van Amon. S. liet zich nabij zijn hoofdstad Napata, te el-Kurru, begraven en een piramide bouwen.


Lit. Drioton/Vandier 545-547, 563, 567, 570-572, 676v. A. Gardiner, Egypt of the Pharaohs (Oxford 1961) 342-344. K. A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt (1100-650 BC) (Warminster 1973) 153v, 378-383. Voor de piramiden van el-Kurru zie: D. Dunham, El-Kurru (Cambridge Mass., 1950). [Vergote]


Lijst van Koningen