Aton

reliefDeze naam diende onder het Middel-Rijk om de zonneschijf aan te duiden. Tijdens de 18e dynastie nam het gebruik ervan toe en A. begon onder Thutmosis IV, maar voornamelijk onder Amenhotep III, op een bijzondere verschijningsvorm van de zonnegod te wijzen. Ook voor Amenhotep IV-Echnaton was A. nog, blijkens de A.-titulatuur, 'Re, Heerser van het Lichtland, die juicht in het Lichtland, in zijn naam: Re, de Vader, die gekomen is als Aton'. Hij is dus de belichaming van de zonnegod; de cultus en tempels die Echnaton hem wijdde waren aan Heliopolis ontleend. De nieuwe leer was overigens niet méér monotheïstisch dan de vroegere stelsels maar een monotheïsme van een andere aard. Terwijl dit voorheen steunde op het syncretisme van de 'enige god' met de andere goden, die tot zijn hypostasen of zijn namen werden, werden nu de mythen der andere goden verworpen, hun erediensten, en vooral die van Amon, opgeheven en hun beelden vernietigd. A. mocht alleen onder de vorm van een zonneschijf met talrijke stralenarmen worden afgebeeld (ANEP nr. 408-411). De beroemde zonnehymne van el-Amarna was het handvest van de nieuwe leer; engelse vertaling door J. A. Wilson in ANET 369b-371a; nederlandse door A. de Buck, Het zonnelied van Achnaton (Amsterdam 1938). Hierin wordt een bijzondere persoonlijke verhouding tot de god uitgedrukt, die later, in de herstelde Amonreligie, zal blijven voortleven.

De koninklijke familie onder de stralen van Aton. Echnaton (rechts), Nefertete en hun dochter Meritaton brengen wateroffers. Amarna, het grote paleis, ca. 1345 vC 102 cm hoog.


Lit. RÄR 59-71. [Vergote]


Lijst van Goden