Nut

tekening NutNut, egyptisch godin van de hemel, een kosmische macht en lid van de enneade van On-Heliopolis (Negental). Zij wordt voorgesteld als een vrouw die voorovergebogen staat boven haar liggende man Geb, de aarde, en zij wordt geschraagd door haar vader Sju, de lucht (ANEP 542). Zij verslindt de zon en de sterren en baart hen telkens opnieuw. Zij neemt ook de gedaante aan van een koe, die boven de aarde staat; de zon en de sterren varen langs het lichaam van deze hemelkoe. Vandaar ook dat syncretisme optrad met Hathor.

Aangezien, volgens een oude opvatting, de gestorven koning en later ook de andere goden in de zonneboot van Re varen of tot sterren worden, is N. hun beschermster. Daarom wordt zij sinds het Nieuwe Rijk vaak op de benedenzijde van het deksel van de sarkofaag afgebeeld (ANEP 543).


Lit. RÄR 536-539. A. Rusch, Die Entwicklung der Himmelgöttin Nut zu einer Totengottheit (Mitteilungen der vorderasiatisch-ägyptischen Gesellschaft 27, 1; Leipzig/Berlin 1922). [Vergote]


Lijst van Goden