Onuris

Onuris links en SjuOnuris, egyptische jacht- en krijgsgod, die met vier veren op het hoofd en een touw of met een lans afgebeeld wordt. Hij is de locale god van This, de metropool van de gouw van Abydus, en staat aan de zijde van Horus in diens strijd tegen Seth. Ὀνουρις en koptisch Anhoure zijn transcripties van het egyptische in-hrt, 'hij die de verre (godin) gehaald heeft'. Deze naam, die misschien niet zijn oorspronkelijke naam is, zinspeelt op de mythe van het zonneoog dat uit den vreemde terug naar Egypte gebracht moest worden. Daarom heeft O. als gezellin Tefnut, verpersoonlijking van het zonneoog, die in deze mythe tot een leeuwin wordt, en hijzelf wordt met haar broer, Sju, gelijkgesteld. Door de Grieken werd hij met Ares vereenzelvigd.


Lit. RÄR 545-547. H. Junker, Die Onurislegende (Denkschr. d. Akad. d. Wiss. in Wien, Philos.-hist. Kl. 59, 1917). [Vergote]


Lijst van Goden