Aesernia

kaartAesernia, samnitische stad, ca. 60 km ten noorden van Capua; thans Isernia. Aesernia werd voor het eerst genoemd in 295 vC, toen het met de hele vallei van de Volturnus door de Romeinen was veroverd; het werd een romeinse kolonie in 263 vC. A. werd weer genoemd in 209 vC als een van de 18 kolonies die in de 2e Punische Oorlog trouw bleven aan Rome. In de Bondgenotenoorlog bleef A. ook aan de romeinse zijde totdat het stadje uitgehongerd werd in 90 vC. A. bleef de belangrijkste vesting voor de bondgenoten totdat de Samnieten definitief verslagen werden door Sulla in 84 vC. Strabo zegt dat de stad toen volledig verlaten was. Iulius Caesar maakte de stad weer bewoonbaar door er een kolonie naar toe te sturen; Augustus en Nero deden hetzelfde. In de tijd van Trajanus en de Antonijnen schijnt de stad enig belang te hebben gehad. Uit deze tijd stammen een aquaduct en een romeinse brug die nog te zien is.


Kaart