Barca

kaartBarca of Barce (Βάρκη), griekse stad in Cyrenaica, ca. 100 km ten zuidwesten van Cyrene. B. werd in het midden van de 6e eeuw vC in een zeer vruchtbare vlakte gesticht door ontevreden burgers van Cyrene onder leiding van broers van koning Arcesilaüs II. Toen de perzische koning Cambyses (529-522) Egypte en Cyrenaica onderwierp, behield B. een zekere mate van autonomie; deze verloor het in 483, toen de stad door de Perzen werd ingenomen en geplunderd. Zij kwam echter spoedig tot nieuwe bloei en bleef een belangrijke handelsstad totdat ze in de 3e eeuw vC overvleugeld werd door de meer noordwaarts gelegen havenstad Ptolemaïs. In de romeinse tijd was B. vervallen tot een onbetekenend dorp.


Lit. Herodotus 4, 160-167 en 200-205. - F. Chamoux, Cyrène sous la monarchie des Battiades (Paris 1953). [Nuchelmans]Kaart