Carnuntum

kaartamphitheaterCarnuntum, romeinse legerplaats en stad in de provincie Pannonia, gelegen op de zuidelijke oever van de Donau tussen de huidige dorpen Petronell en Altenburg, ca. 40 km ten oosten van Vindobona (Wenen). In 15 nC kwam de legio XV Apollinaris naar C. en bouwde daar het 500 X 400 m metende kamp. Dit legioen bleef, met een korte onderbreking van 62 tot 71, in C., maar werd ca. 110 nC vervangen door de legio XIV gemina Martia victrix. In 106 werd C. hoofdstad van Pannonia superior; vooral daarna kwamen het kamp en de ten westen daarvan gelegen burgerlijke nederzetting tot grote bloei; Hadrianus verleende de stad de status van municipium. Hier schreef Marcus Aurelius het derde boek van zijn 'Ta eis heauton'. In C. werd in 193 de gouverneur van Pannonia superior Septimius Severus door de soldaten tot keizer uitgeroepen. Deze verhief de stad tot colonia (Colonia Septimia C.). In de 4e eeuw raakte C. snel in verval; na de germaanse inval van 395 horen we niets meer van de stad.

Van de antieke glorie getuigt alleen nog de z.g. Heidentor (3e eeuw; zie hiernaast). Opgravingen (sinds 1885) hebben het grootste deel van de legerplaats en een klein gedeelte van de stad blootgelegd (o.a. thermen, twee amfitheaters, drie Mithras-heiligdommen en een tempel van Juppiter Dolichenus) en interessante specimina van provinciale kunst aan het licht gebracht.


Lit. W. Kubitschek (PRE 3, 1601-1605). H. Kenner (EAA 2, 354v). - E. Swoboda, C., seine Geschichte und seine Denkmäler (Wien 1949, ³1958). E. Vorbeck, Militarinschriften aus C. (Wien 1954). [Nuchelmans]


Kaart